ochr1

Sposoby ochrony mienia

Ochrona naszej własności, jak i własności państwowych należy do sektora logistycznego. Opracowanie sposobu ochrony mienia, jak i ludzi z nim powiązanych jest projektem, gdzie nie może być żadnych błędów. Istnieje cała masa sposobów ochrony, a najbardziej popularnym z nich jest monitoring. Jest to system kamer, najczęściej sieciowych, ustawionych na najczęściej odwiedzane miejsca, a także na wartościowe przedmioty. […]